Thùng giữ lạnh Coleman 95.1L 100QT 3000000187

4,455,000₫
SPGN / Quydaomoi

Thùng giữ nhiệt 95.1L (100QT Cooler)
3000000187 - Xanh
KT: 92 x 44 x 42 cm
TL: 8.8kg
- Xuất xứ: Mỹ