Thùng giữ lạnh Coleman 8.5L (có 2 màu khác) (9 QT Excursion Cooler) COOLER Personal Coolers 3000000168 - Đỏ 3000000166 - Xanh

799,000₫
SPGN / Quydaomoi

Thương hiệu: Coleman USA 

Thùng giữ nhiệt 8.5L (9 QT Excursion Cooler)
3000000168 - Đỏ
3000000166 - Xanh

KT: 24 x 33 x 29 cm
TL: 1.6kg