Thùng giữ lạnh Coleman 6240A718G 37.8L Xanh 40 QT Wheeled Cooler

1,999,000₫
SPGN / Quydaomoi

Thùng giữ nhiệt 40 QT Wheeled Cooler (Blue) - 37.8L

6240A718G - Xanh

KT: 57 x 36 x 43 cm
TL: 4.9kg
- Xuất xứ: Mỹ