Thùng giữ lạnh Coleman 58L 6262A748 62QT Xtreme Wheeled Cooler

4,299,000₫
SPGN / Quydaomoi

KT: 80 x 39 x 43 cm
TL: 7.6kg
- Xuất xứ: Mỹ