Nệm hơi Coleman 2 người Go Double Airbed có 2 màu 2000006472 Trắng 60500A Hồng

1,355,000₫
Coleman

Nệm hơi 2 người Go ( Go Double Airbed)
2000006472 - Trắng
60500A - Hồng

KT: 188 x 137 x 20 cm
TL: 3.5kg
Số vòng lõm: 40
Chịu lực: 2 người