Nệm hơi 2 người Coleman - 60500A - Hồng (Go Double Airbed - Pink ) BEDDING Airbed

1,355,000₫
Coleman

KT: 188 x 137 x 20 cm
TL: 3.5kg
Số vòng lõm: 40
Chịu lực: 2 người