Máy bơm cầm tay 4D Coleman 2000021937 4D Air Pump (SEA) BEDDING Pumps

675,000₫

Máy bơm cầm tay 4D 2000021937 4D Air Pump (SEA) BEDDING Pumps

KT: 16 x 10 x 10 cm
TL: 0.4 kg
Pin: 4 viên pin đại (không bán kèm)
- Dễ dàng bơm/xả hơi
- Có vòi bơm lớn và vòi bơm nhỏ