Đèn Gương Coleman 2000022276 E Light Millennia Lantern Asia LIGHTING

5,999,000₫
Coleman

KT: Đèn: 5 × 15 × 29 (H) cm,
Gương phản chiếu: 7×2×19 (H) cm
TL: Đèn: 980g 
Gương phản chiếu: 400g
Chất liệu: ABS resin, PC, stainless steel, other
Độ sáng: 1000 lumens
Thời gian sáng: 8 giờ (sáng mạnh), 68 giờ (sáng trung bình), 148 giờ (sáng mờ)
Pin: 6 viên pin D (bán rời)