Bơm pin Coleman - 5999E300 4D Quick Pump BEDDING Pumps

419,000₫

KT: 16 x 10 x 10 cm
TL: 0.4 kg
Pin: 4 viên pin đại (không bán kèm)
- Dễ dàng bơm/xả hơi
- Có vòi bơm lớn và vòi bơm nhỏ