Bơm chân Coleman - 60420A Sunrise Bellows Pump BEDDING Pumps

525,000₫

KT: 7.5 x 24 x 34 cm
TL: 1kg
- Có vòi bơm lớn và vòi bơm nhỏ
- 1 bên bơm hơi và 1 bên xả hơi
- 5000cc