-30% binh giu lanh 19l coleman co 3 mau 3000000733 3000000735 3000001044

Bình giữ lạnh 19L Coleman có 3 màu 3000000733 3000000735 3000001044

1,955,000₫
Giá gốc: 2,793,000₫
Giảm: 838,000₫ (-30%)

Bình giữ nhiệt 19L (5 Gallon Beverage Cooler)
3000000733 - Cam
3000000735 - Xanh dương
3000001044 - Đỏ

KT: 33 x 33 x 44 cm
TL: 3.5 kg